Коефіцієнти інтенсивності напружень на фронті магістральної тріщини, що розповсюджується перпендикулярно вісі паралельних порових каналів з перетинами у вигляді зіркоподібних трипроменевих тріщин

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/523

Анотація

Розглянуто взаємодію двох просторово ортогональних систем тріщин: плоскої періодичної системи прямолінійних тріщин і двуякопериодичної паралельних порових каналів з перетинами у вигляді зіркоподібних трипроменевих тріщин. Визначено локальні коефіцієнти інтенсивності напружень (КІН) уздовж фронту магістральної тріщини (МТ), що перетинає площину канальної тріщині під кутами 0, 30, 60 и 90°. Показано, що подрібнення фронту МТ на відрізки при перетині по-різному орієнтованих канальних тріщин викликає появу локальних КІН, що більш ніж удвічі відрізняються від середнього КІН на фронті МТ.


ЗІРКОПОДІБНА ТРІЩИНА, КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ, МАГІСТРАЛЬНА ТРІЩИНА, ПЕРЕТИНАННЯ ТРІЩИН, ПОРОВИЙ КАНАЛ