Структура і твердість вуглецевої кераміки на основі аморфної фази ударно-хвильового синтезу

О.В.Курдюмов,
 
В.Ф.Бритун,
 
А.В.Бочко,
  
В.Б.Зелявський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/567

Анотація

Зразки надтвердої вуглецевої кераміки отримано спіканням в умовах високого статичного тиску порошків ударно-хвилевого синтезу. Методами електронної мікроскопії і рентгенівської дифрактометрії вивчено структуру вуглецевої кера¬міки, прослідковано зміни структури, фазового складу і мікротвердості зразків залежно від температури спікання.


АЛМАЗ, АМОРФНА ФАЗА, НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ, СТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ