Конференції

Наноструктурні сплави системи Al—Fe—Cr,зміцнені квазікристалічними частинками для використання при підвищених температурах

Ю.В.Мільман,
   
А.О.Шаровський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/578

Анотація

Досліджено особливості структуроутворення та механічні властивості наноструктурних сплавів системи Al—Fe—Cr, додатково легованих Ti і Zr та зміцнених квазікристалічними частинками. Напівфабрикати з цих сплавів отримано без спікання компактуванням порошків, виготовлених методом розпилення розплаву водою високого тиску і подальшої екструзії компактів у попередньо вакуумованих та герметизованих капсулах. Методи дослідження: просвічувальна електронна мікроскопія, в тому числі високої роздільної здатності, рентгеноструктурний аналіз, механічні випробування на розтягування, вимірювання мікро- та макротвердості. Дослідження виконані при температурі 200С та після тривалого відпалу при 3000С. Показано, що в прутках сплавів на базі системи Al—Fe—Cr, які отримані з водорозпилених порошків за розробленою технологією, формується Al матриця з зернами розміром ≤500 нм, зміцнена квазікристалічними частинками розміром 40—200 нм. Визначено хімічній склад квазікристалічних частинок. Доведено, що пластичність напівфабрикатів сплавів системи Al—Fe—Cr практично не залежить від терміну відпалу і знаходиться на рівні 7,0—8,4%, міцність і твер¬дість дещо знижуються. Так, для сплаву Al94Fe2.5Cr2.5Ti1 σb при Твипр= 3000С складає 345 МПа, після витримки 1000 год — 296 МПа. Твердість змінюється від 1980 до 1930 МПа відповідно. Таким чином, досягнутий комплекс механічних властивостей розроблених сплавів перевищує сучасні вимоги авіаційної промисловості. Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, КВАЗІКРИСТАЛІЧНІ ЗМІЦНЮЮЧИ ЧАСТИНКИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, НАНОСТРУКТУРА, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД