Аналіз кристалоструктурних перебудов інтерметаліду Ti3Sn

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/581

Анотація

Досліджено фазове перетворення в інтерметаліді Ti75,5Sn24,5 методами високотемпературної рентгенографії (шляхом нагрівання зразка in situ) та трансмісійної електронної мікроскопії. Згідно з результатами досліджень, при кімнатній температурі стабільною є орторомбічна фаза, яка при нагріванні перетворюється в фазу з гексагональною структурою D019. Це перетворення зворотнє. Структура орторомбічної фази може бути описана як викривлена гексагональна щільнозапакована структура. Згідно із спостереженнями методом ТЕМ, інтерметалід Ti75,5Sn24,5 має типову для мартенситу двійникову мікроструктуру. Досліджуваний матеріал містить велику кількість двійників, які мають однакову кристалографічну орієнтацію в межах одного зерна. Повний текст


ІНТЕРМЕТАЛІД, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, СТРУКТУРА D019