Конференції

Температурна залежність механічних властивостей сплавів на основі інтерметаліду TiAl

  
М.В.Ремез,
 
В.С.Голтвяниця,
 
С.К.Голтвяниця
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/583

Анотація

Досліджено температурну залежність міцності та пластичності сплавів на основі інтерметаліду TiAl. Вивчено вплив ніобію, хрому, молібдену та деяких РЗМ на фазовий склад, структуру та механічні характеристики титан-алюмінідних сплавів. Механічні властивості сплавів визначали за результатами випробувань на стиснення в інтервалі температур від кімнатної до 800оС. Закономірності поширення тріщини вивчали за результатами фрактографічного аналізу зразків, випробуваних на згин, і за рельєфом, що виникає на боковій поверхні зразка при стисненні. Показано, що сплави, леговані ніобієм у поєднанні з іншими корисними добавками, демонструють міцність понад 1000 МПа, границю плинності вищу за 700 МПа та пластичність при стисненні >5% у широкому діапазоні температур випробувань, що робить їх перспективними для використання в якості конструкційних матеріалів. Повний текст


ГРАНИЦЯ ПЛИННОСТІ, ЛЕГУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ