Конференції

Визначення величин деформації та напруження початку пластичної деформації в матеріалах методом інструментального індентування

  
Е.П.Печковський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/584

Анотація

Методом інструментального автоматичного індентування з використанням нової методології обробки й аналізу результатів для великої кількості різних матеріалів аналітично й експериментально встановлено величини деформації εIT і напруження σIT, які відповідають початку пластичної деформації матеріалу при простих схемах навантаження (розтяг, стиск, згин). Показано, що значення напруження σIT близько до величини межі пропорційності σпц матеріалу, тобто σIT≈ σпц. Встановлений зв"язок величин εIT і σIT із твердістю НIT матеріалу, його модулем Юнга Е і контактним модулем пружності Еr пари матеріал—індентор: εIT = 0,307(НITr) і σIT = 0,307НIT (Е/Еr) (для індентора Берковича). Встановлено, що величина відношення твердості до межі напруження матеріалу НITIT визначається відношенням модулів пружності Еr і Е у вигляді НITIT = 3,257(Еr/Е) і залежно від конкретного матеріалу може змінюватися в межах НITIT = 1,78—3,257. Показано, що методом інструментального автоматичного індентування при кімнатній температурі можна визначати конкретні значення початку пластичної деформації й відповідного напруження для крихких матеріалів і надтвердих покриттів, що недоступно для інших відомих методів випробування. Повний текст


ВИСОКОМІЦНІ МАТЕРІАЛИ Й ПОКРИТТЯ, ВІДНОШЕННЯ МІЦНОСТІ ДО НАПРУЖЕННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ АВТОМАТИЧНЕ ІНДЕНТУВАННЯ, НАПРУЖЕННЯ