Конференції

Моделювання поведінки дислокаційного ансамблю поблизу вершини тріщини при постійному навантаженні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/588

Анотація

Проведено моделювання поведінки дислокаційного ансамблю поблизу вершини тріщини при постійному навантаженні. Отримано залежності енергії дислокаційного ансамблю, числа та положень дислокацій від часу. Показано, що напруга поблизу границі зерна слабо росте з часом до тих пір, доки перша пара дислокацій не дійде до границі. Також показано, що напруга, яка розкриває вершину тріщини, має немонотонну залежність від часу, але з часом, оскільки дислокаційне джерело блокується та дислокаційний ансамбль приходить до рівноваги, значення коефіцієнта стає сталим. Повний текст


АНСАМБЛЬ ДИСЛОКАЦІЙ, ВЕРШИНА ТРІЩИНИ, ГРАНИЦЯ ЗЕРНА