Конференції

Коефіцієнти інтенсивності напружень для напівкруглої поверхневої тріщини у волокні при різних когезії і терті на його бічній поверхні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/602

Анотація

Розглянуто вплив когезії і тертя на бічній поверхні волокна на коефіцієнт інтенсивності напружень для напівкруглої поверхневої тріщини в волокні однокомпонентного матеріалу з односпрямованою структурою. Розрахунки виконували за методом скінчених елементів. Проведено моделювання розвитку розщеплення на межі волокна при розкритті тріщини. При моделюванні розщеплення використано білінійне представлення повної діаграми деформування матеріалу на межі волокна.


КОГЕЗІЙНА МОДЕЛЬ, КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ, НАПІВКРУГЛА ПОВЕРХНЕВА ТРІЩИНА, РОЗЩЕПЛЕННЯ МЕЖІ