Конференції

Дослідження процесу ущільнення порошкового осердя під час волочіння порошкового дроту на основі моделі пластичного деформування пористих матеріалів

Л.Н.Ткаченко,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/609

Анотація

На основі моделі пружнопластичного деформування ізотропних пористих матеріалів, що характеризуються різним опором при стисуі та розтязі, за допомогою комп’ютерного моделювання досліджено процес ущільнення осердя порошкового дроту під час його волочіння. Встановлено залежність характеру ущільнення порошкового осердя від початкової пористості та частки пласких дефектів.


АСОЦІЙОВАНИЙ ЗАКОН, ВОЛОЧІННЯ ПОРОШКОВОГО ДРОТУ, ПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ, ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ З ПЛАНАРНИМИ ДЕФЕКТАМИ