Про вплив елементів з високою спорідненістю до електрона на змочування іонних з"єднань в системах фторидлужно-земельного металу-мідь, мідь-срібло

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #44
http://www.materials.kiev.ua/article/617

Анотація

Досліджено змочування фторидів лужно-земельних металів металевими розплавами з добавками елементів з високою спорідненістю до електрона. Кисень, розчинений у розплавах Cu і Cu––Ag, впливає на адгезійні властивості розплавів, що змочують фториди. Змочуваність поліпшується при розчиненні невеликих добавок кисню.


ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЗМОЧУВАННЯ, КОМПЛЕКС МЕ2+––O2-, ФТОРИДИ ЛУЖНО-ЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ