Конференції

Електроерозійна стійкість і структурно-фазові перетворення при електроіскровому та лазерному легуванні титанового сплаву композиційною керамікою на основі систем ZRB2-ZRSI2 і TIN-CR3C2

А.Д.Панасюк,
 
І.О.Подчерняєва,
   
В.Г.Каюк,
 
В.П.Стеценко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/695

Анотація

Досліджено кінетику масоперенесення, структуру, фазовий і елементний склад, мікромеханічні властивості поверхні титанових сплавів після електроіскрового та лазерного легування (і їх комбінації) композиційними матеріалами на основі систем ZrB2-ZrSi2 і TiN-Cr 3 C2. Електроіскрове легування обох матеріалів характеризується порівняно високим коефіцієнтом масопереносу (~ 40 - 60%) в широкому діапазоні часу обробки (t ≥1 хв / см 2). Встановлено, що покриття на основі системи ZrB2-ZrSi2 при тривалому нанесенні (t = 7 хв / см 2) являють собою структурно-неоднорідну гетерофазну поверхню, яка містить згладжені ділянки Ti-сплаву, утворені в результаті кристалізації розплаву і модифіковані легуючими компонентами. Показано, що поряд з традиційними зносостійкими покриттями на основі тугоплавких сполук титану перспективним є використання покриттів за участю дибориду цирконію.


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ЛАЗЕРНЕ ЛЕГУВАННЯ, ПОКРИТТЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД