Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Електроерозійна стійкість і структурно-фазові перетворення при електроіскровому та лазерному легуванні титанового сплаву композиційною керамікою на основі систем ZRB2-ZRSI2 і TIN-CR3C2

Панасюк А.Д., Подчерняєва І.О., Панашенко В.М., Григорьєв О.М., Каюк В.Г., Стеценко В.П., Блощаневич О.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/695

Досліджено кінетику масоперенесення, структуру, фазовий і елементний склад, мікромеханічні властивості поверхні титанових сплавів після електроіскрового та лазерного легування (і їх комбінації) композиційними матеріалами на основі систем ZrB2-ZrSi2 і TiN-Cr 3 C2. Електроіскрове легування обох матеріалів характеризується порівняно високим коефіцієнтом масопереносу (~ 40 - 60%) в широкому діапазоні часу обробки (t ≥1 хв / см 2). Встановлено, що покриття на основі системи ZrB2-ZrSi2 при тривалому нанесенні (t = 7 хв / см 2) являють собою структурно-неоднорідну гетерофазну поверхню, яка містить згладжені ділянки Ti-сплаву, утворені в результаті кристалізації розплаву і модифіковані легуючими компонентами. Показано, що поряд з традиційними зносостійкими покриттями на основі тугоплавких сполук титану перспективним є використання покриттів за участю дибориду цирконію.


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ЛАЗЕРНЕ ЛЕГУВАННЯ, ПОКРИТТЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008 , #01/02 , C.151-161


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн