Конференції

СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ І ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ ALN-MOSI2 І ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ЇХ ОСНОВІ

 
Ю.Г.Ткаченко,
 
В.Ф.Бритун,
 
Г.А.Бовкун,
 
Д.З.Юрченко,
 
А.О.Рогозінська
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/708

Анотація

Досліджено фазовий склад, структуру і властивості сплавів системи AlN-MoSi2, а також покриттів з них на титані, одержаних методом електроіскрової обробки. Показано, що найвищі значення ерозії й інтенсивності масопереносу характерні для сплавів із 60-80% (мас.) дисиліциду молібдену, а ерозійні характеристики суттєво залежать від параметрів іскрової обробки. На підкладці формується захисне покриття товщиною 30-40 μкм з твердістю не менше 1 ГПа, під яким розташована зона термічного впливу глибиною до 300 μкм і твердістю до 1,4 ГПа. Високотемпературна витримка зразків з покриттями сприяє інтенсивному утворенню жаростійких фаз у покритті, формуванню вторинної структури в зоні термічного впливу, що приводить до зростання товщини цієї зони і твердості матеріалу в ній до 1,9 ГПа.


ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ, ДИСИЛІЦИД МОЛІБДЕНУ, ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, ТИТАН