Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ І ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ ALN-MOSI2 І ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ЇХ ОСНОВІ

Ковальченко М.С., Ткаченко Ю.Г., Бритун В.Ф., Бовкун Г.А., Юрченко Д.З., Рогозінська А.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/708

Досліджено фазовий склад, структуру і властивості сплавів системи AlN-MoSi2, а також покриттів з них на титані, одержаних методом електроіскрової обробки. Показано, що найвищі значення ерозії й інтенсивності масопереносу характерні для сплавів із 60-80% (мас.) дисиліциду молібдену, а ерозійні характеристики суттєво залежать від параметрів іскрової обробки. На підкладці формується захисне покриття товщиною 30-40 μкм з твердістю не менше 1 ГПа, під яким розташована зона термічного впливу глибиною до 300 μкм і твердістю до 1,4 ГПа. Високотемпературна витримка зразків з покриттями сприяє інтенсивному утворенню жаростійких фаз у покритті, формуванню вторинної структури в зоні термічного впливу, що приводить до зростання товщини цієї зони і твердості матеріалу в ній до 1,9 ГПа.


ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ, ДИСИЛІЦИД МОЛІБДЕНУ, ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, ТИТАН

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008 , #03/04 , C.37-46


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн