Конференції

Алмазо-твердосплавний макрокомпозитний матеріал. Розробка, використання

Ю.В.Найдіч,
 
О.О.Бугайов,
 
А.А.Адамовський,
 
В.О.Євдокимов,
  
Н.С.Зюкин
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/709

Анотація

Розроблено новий алмазо-твердосплавний макрокомпозитний матеріал, складовими якого є алмазні зерна (розмір -0,5-0,8 мм чи більше) і твердосплавна матриці WC-Co. У матеріалі реалізуються високі механічні властивості матриці (як у монолітного твердого сплаву WC-Co) з повним збереженням алмазів (відсутність їх графітизації та розчинення у кобальті). Технологія не передбачає застосування надвисокого тиску. В якості вихідних матеріалів використовують заготовки твердих сплавів, спечені у режимі, який забезпечує максимальні фізико-механічні властивості сплаву (1450—1500 oС; витримка 30-60 хв). За допомогою механічної або електрофізичної обробки в заготовках створюють отвори (чи комірки) або нарізають канали певних розмірів (глибина, ширина), в які укладають алмазні кристали (зерна), розмір котрих приблизно співпадає з розміром отворів, комірок або каналів. Кінцевим процесом формування композиту є вакуумне просочення-паяння при невисоких температурах (900— 1150 °С) адгезійно-активним сплавом. Таким чином здійснюється міцне адгезійно-механічне закріплення алмазних зерен у твердосплавній матриці. Створені матеріали ефективно використовуються, зокрема, для виготовлення бурового інструмента.


АЛМАЗ, АЛМАЗНИЙ БУРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ, КОМПОЗИТ, ТВЕРДИЙ СПЛАВ