Конференції

Мас-спектри жевріючого розряду в аргоні при аналізі високо-легованих сталей

В.Д.Курочкін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/717

Анотація

Розраховано типи та концентрації іонних поліатомиих кластерів в плазмі жевріючого розряду при катодному розпиленні нержавіючої сталі типу XIЗН1ОТ в аргоні. Представлено інтерпретацію мас-спектрів в області мас ізотопів ряду елементів, які використовують для мікролегування сталей. Розрахунки виконано для високого газового фону, властивого пресованим таблеткам порошкових матеріалів. Проаналізовано роздільну здатність мас-спектрометра, яка забезпечує необхідну чутливість визначення рідкісноземельних та лужноземельних металів, В, V, Zr, Nb та Мо.


ЖЕВРІЮЧИЙ РОЗРЯД, МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ, МІКРОЛЕГУВАННЯ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, ПОЛІАТОМНІ КЛАСТЕРИ, ПОРОШКИ, ЧУТЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ