Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Мас-спектри жевріючого розряду в аргоні при аналізі високо-легованих сталей

Курочкін В.Д.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/717

Розраховано типи та концентрації іонних поліатомиих кластерів в плазмі жевріючого розряду при катодному розпиленні нержавіючої сталі типу XIЗН1ОТ в аргоні. Представлено інтерпретацію мас-спектрів в області мас ізотопів ряду елементів, які використовують для мікролегування сталей. Розрахунки виконано для високого газового фону, властивого пресованим таблеткам порошкових матеріалів. Проаналізовано роздільну здатність мас-спектрометра, яка забезпечує необхідну чутливість визначення рідкісноземельних та лужноземельних металів, В, V, Zr, Nb та Мо.


ЖЕВРІЮЧИЙ РОЗРЯД, МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ, МІКРОЛЕГУВАННЯ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, ПОЛІАТОМНІ КЛАСТЕРИ, ПОРОШКИ, ЧУТЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008 , #03/04 , C.114-122


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн