Конференції

Особливості помелу порошкової шихти системи FE-B4C на конусно-інерційній дробарці

 
С.Г.Пятачук,
  
В. М.Дядюн
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/720

Анотація

Досліджено можливість застосування конусно-інерційної дробарки для розмелу порошкових сумішей заліза і карбіду бору. Вивчено залежності фракційного складу подрібненої суміші від максимального розміру частинок вихідного порошку та тривалості розмелу. Показано, що навіть після трьох циклів проходження шихти через дробарку вміст відносно крупних фракцій (більше 100 мкм) істотно знижується порівняно з вихідною шихтою. Збільшення кількості циклів подрібнення до 20 підвищує вміст більш дрібних фракцій (менше 63 мкм) лише на 6-8% порівняно з порошками, підданими 3-12-кратній обробці в конусно-інерційній дробарці. Це дає підстави говорити про недоцільність застосування більше 3-6 циклів для отримання порошку Fе-В4С з оптимальним вмістом фракції <100>63 мкм.


ДРОБАРКА, КАРБІД БОРУ, ПОРОШОК, РОЗМЕЛ