ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ АL2О3-ZrO2-Yb2О3. II. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ ДІАГРАМИ СТАНУ

 
Л.М.Лопато,
 
З.О.ЗАЙЦЕВА
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/739

Анотація

Вперше побудовано проекцію поверхні ліквідусу діаграми стану системи АL2О3-ZrO2-Yb2О3 на площину концентраційного трикутника. Потрійних сполук в системі не знайдено. Поверхня ліквідусу утворена сімома полями первинної кристалізації фаз. Виявлено дві чотирифазні нонваріантні евтектичні рівноваги, дві чотирифазні нонваріантні трансформаційні рівноваги, а також одну трифазну нонваріантну евтектичну рівновагу. Оскільки фаза ZrO2 взаємодіє з іншими фазами переважно за евтектичним механізмом, це дозволяє поєднати в композиційних матеріалах потрійної системи унікальні властивості Т- та F-твердих розчинів на основі ZrO2 із властивостями інших її фаз.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ІТЕРБІЮ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ