Конференції

Вплив мікролегування на структуру та механічні властивості алюмінієвих сплавів системи Al—Zn—Mg—Cu, що деформуються

 
Ю.В.Мільман,
 
О.О.Музика,
 
Сірко О.І.,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/764

Анотація

Досліджено можливість поліпшення механічних характеристик сплавів системи Al—Zn—Mg—Cu додатковим мікролегуванням. В якості легуючих добавок використовували комплекси Sc + Zr і Sc + Zr + Hf + Cr. Напівфабрикати сплавів, що було досліджено, отримували у вигляді прутків діаметром 8 мм (коефіцієнт витягування µ = 58) та смуг перетином 7 × 32 мм (коефіцієнт витягування µ = 10,6). Показано, що мікролегування базового сплаву Sc та Zr після термічної обробки приводить до утворення вторинних когерентно-пов’язаних з матрицею наночастинок типу Al3Sc(L12). У випадку мікролегування Sc, Zr та Hf ці елементи входять до складу інтерметаліду Al3(Sc, Zr, Hf). Завдяки застосованій технології виробництва базовий сплав системи Al—Zn—Mg—Cu продемонстрував досить високий рівень механічних властивостей. Мікролегування Sc та Zr дозволило збільшити більш ніж на 30% характеристики міцності при випробуваннях на розтяг при збереженні задовільної пластичності прутків і на 65% підвищити міцність втоми. Легування базового сплаву Sc, Hf, Zr, Cr дозволяє отримати наступні механічні характеристики напівфабрикатів: для прутків — σ0,2 = 746 МПа, σв = 785 MПa, δ = 11%, σ0,1 = 510 MПa; для смуг — σ0,2 = = 670 MПa, σв = 732 MПa, δ = 9,6%, σ0,1 = 210 MПа. Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, МІКРОЛЕГУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ