Конференції

Вплив структурного стану зміцнюючих наночастинок на механічні властивості сплаву Al94Fe2,5Cr2,5Ti1

Ю.В.Мільман,
    
А.О.Шаровський,
 
О.Д.Нейков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/765

Анотація

Досліджено вплив умов отримання екструдованих смуг сплаву Al94Fe2,5Cr2,5Ti1 на його структуру та механічні характеристики. Смуги перетином 4 x 15 мм отримані без процедури спікання компактуванням порошків, виготовлених методом розпилення розплаву водою високого тиску та подальшої екструзії. При температурі екструзії 400 °С в смузі повністю збереглася двофазна структура водорозпилених порошків: Al матриця + наноквазікрісталічна зміцнююча фаза. При подальшому підвищенні температури екструзії частка квазікристалічних зміцнюючих частинок поступово скорочується, частина з них переходить у кристалічний стан. У матеріалі, отриманому при температурі екструзії 450 °С, квазікристалічні частинки повністю відсутні. Результати механічних випробувань дають підставу вважати, що рівень механічних властивостей головним чином визначається структурним станом зміцнюючих частинок (квазікристалічним або кристалічним). При зміцненні алюмінієвої матриці наноквазікрісталічними частинками у смугах зберігається пластичність, що перевищує 5%. Зміцнення частинками інтерметаліду знижує пластичність до δ < 1%. Такий результат підтверджує уявлення про те, що квазікристали при локальному навантаженні володіють суттєвою пластичністю. Це дає можливість релаксувати напруги в алюмінієвій матриці при деформації сплаву. Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, МІЦНІСТЬ, НАНОКВАЗІКРИСТАЛИ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД