Конференції

Cтруктура і механічні властивості швидкозагартованого інтерметаліду Ni3Al

Ю.В.Мільман,
       
Н.М.Мордовець
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/770

Анотація

Досліджено механічну поведінку в широкому температурному інтервалі інтерметалиду Ni3Al з дрібним зерном 7 мкм, отриманого методом швидкого твердіння з рідкого стану. Відпали дозволили варіювати розмір зерна (від 10 до 50 мкм). При вимірюванні твердості і випробуваннях на згин в широкому інтервалі температур виявлено аномальний хід температурної залежності границі текучості, твердості, міцності і пластичності, який властивий інтерметаліду Ni3Al. Повний текст


ДЕФОРМАЦІЯ, ІНТЕРМЕТАЛІД NI3AL, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТЕМПЕРАТУРА