Конференції

Дослідження нелінійної пружності пористого оксиду алюмінію резонансними методами

 
Н.Д.Ткачук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/776

Анотація

З метою встановлення можливості застосування нових неруйнівних акустичних методів для виявлення дефектів типу тріщин в керамічних матеріалах із застосуванням гармонічного аналізу та вейвлет-аналізу вивчено нелінейну пружну поведінку зразків пористого оксиду алюмінію з вмістом пороутоврювача 4—16%, спечених за температур 1623—1823 К в умовах механічного резонансу. Досліджено залежності амплітуди другої гармоніки U2 від амплітуди основного тону коливань U1. Виявлено, що відношення U2/U12 є константою матеріалу. Встановлено, що поведінка матеріалу при розтягуванні і стисненні в процесі пружних коливань є різною. Це наслідок наявності дефектів типу тріщин та їхньої нестабільності і водночас причина виникнення гармонік. Повний текст


AL2O3, ГАРМОНІЧНИЙ АНАЛІЗ, ДЕФЕКТИ ТИПУ ТРІЩИН, НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ, НЕЛІНІЙНІ РЕЗОНАНСНІ МЕТОДИ