Коефіцієнти інтенсивності напружень для внутрішньої вісесиметричної конічної тріщини в волокні при розтязі

О.В.Боровик,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/785

Анотація

Отримано і досліджено коефіцієнти інтенсивності напружень для внутрішньої вісесиметричної конічної тріщини в волокні під дією розтягуючих напружень, прикладених на нескінченності. Проаналізовано вплив радіуса тріщини, кута нахилу утворюючої конічної поверхні тріщини, коефіцієнта Пуассона матеріалу волокна. Розрахунки напружено-деформованого стану волокна виконували методом скінченних елементів.


ДИСКОПОДІБНА ТРІЩИНА, КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ, КОЕФІЦІЄНТ ПУАССОНА, КОНІЧНА ТРІЩИНА, КОНІЧНА ТРІЩИНА