ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМОЧУВАННЯ ФТОРИДІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ (LiF, NaF) РОЗПЛАВАМИ МЕТАЛІВ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #45
http://www.materials.kiev.ua/article/795

Анотація

Вивчено змочування монокристалів фторидів лужних металів LiF, NaF розплавами чистих металів Ga, In, Sn, Pb, Al в інтервалі температур 473––973 К у вакуумі методом лежачої краплі. Встановлено, що дані кристали не змочуються вказаними чистими металами. Розраховано за експериментально отриманими крайовими кутами роботи адгезії, які складають десятки—сотні міліджоулів на метр в квадраті, що є характерним для систем з фізичним типом взаємодії. Це підтверджується і теоретичною оцінкою робіт адгезії для вивчених контактних пар.


ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, МОНОКРИСТАЛИ ФТОРИДІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ, РОБОТА АДГЕЗІЇ