Вплив розміру зерна на коефіцієнт тріщиностійкості у металах

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/818

Анотація

Проведено комп’ютерне моделювання процесу емісії дислокацій з вершини тріщини під дією змінного навантаження у молібдені. Отримано такі характеристики матеріалу: число дислокацій у зерні, енергія руху дислокацій та коефіцієнт тріщиностійкості. Показано, що коефіцієнт тріщиностійкості слабко залежить від розміру зерна d при d < 50 мкм, а при більших розмірах є константою. Це зумовлено тим, що дислокації перестають торкатися до границі зерна. Число дислокацій в зерні та енергія руху дислокаційного ансамблю швидко зростають з розміром зерна при d < 50 мкм, а при більших розмірах є константами.


ВЕРШИНА ТРІЩИНИ, ДИСЛОКАЦІЇ, КОЕФІЦІЄНТ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ