Вплив вмісту вуглецю і алюмінію на формування структури порошкової лігатури системи Al-ti-C в процесі реакційного синтезу

Шишкіна Ю.А,
   
І.Б.Тихонова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/837

Анотація

Наведено результати мікроспектрапьного, рентгенофазового та диференційного термічного аналізу лігатур, отриманих реакційним синтезом із порошкових сумішей системи АІ-Ті-С різного складу. Показано, що при нагріванні всіх вихідних сумішей відбувається процес іn situ виділення частинок карбіду титану ТіС і складних карбідів титану—алюмінію. У зразках з великим вмістом вуглецю (10—13%) зміцнюючою фазою є сферичні частинки карбіду титану, а при мінімальному вмісті вуглецю (6%) і значній кількості алюмінію (40%) в структурі синтезованого матеріалу переважають розорієнтовані витягнуті голкоподібні зерна складних карбідів титану—алюмінію. Встановлено, що найбільшою дисперсністю частинок зміцнюючої фази характеризується синтезований із суміші складу 45% (мас.) АІ-11% (мас.) С-44% (мас.) Ті сплав з практично однаковим вмістом алюмінію та титану.


АЛЮМІНІЙ, ДИСПЕРСІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, КАРБІД ТИТАНУ, ЛІГАТУРА, МЕТАЛОМАТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ, РЕАКЦІЙНИЙ СИНТЕЗ