ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ АІ2О3-НfO2-Еr2О3

  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/845

Анотація

З метою більш повного опису діаграми стану системи АІ2О3-НfO2-Еr2О3 в широкому інтервалі температур і концентрацій побудовано три політермічних перерізи, які розкривають характер взаємодії в потрійній системі. Бісектриса кута Еr2О3 розкриває будову діаграми стану системи АІ2О3-НfO2-Еr2О3 в області, багатій на Еr2О3, а також механізм фазових перетворень X ⇆ Н ⇆ А ⇆ В твердих розчинів на основі Еr2О3- Ізоконцентрата 10% (мол.) НfО2 (10Н) розкриває будову діаграми стану системи АІ2О3-НfO2-Еr2О3 в області, прилеглій до подвійної обмежуючої системи АІ2О3-Еr2О3. Бісектриса кута НfO2 розкриває будову діаграми стану системи в області, багатій на НfO2, а також механізм фазових перетворень F ⇆ Т ⇆ М твердих розчинів на основі НfO2.


ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ЕРБІЮ, ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ