Конференції

Моделювання процесу волочіння порошкового дроту

 
Л.Н.Ткаченко,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/863

Анотація

Розглянуто комп"ютерне моделювання процесу волочіння порошкового дроту на основі методу скінчених елементів. Для опису поведінки матеріалу порошкового осердя запропоновано модель пластичності пористих і гранульованих середовищ з планарними дефектами, яка враховує ефект різноопірності під час розтягування та стискання, а також схильність до дилатансії. Досліджено процес ущільнення осердя під час волочіння порошкового дроту після одного та шести проходів. Виявлено суттєву поперечну неоднорідність в розподілі густини порошкового осердя. Встановлено залежності характеру ущільнення порошкового осердя від початкової пористості та частки планарних дефектів.


АСОЦІЙОВАНИЙ ЗАКОН, ВОЛОЧІННЯ ПОРОШКОВОГО ДРОТУ, ПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ, ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ З ПЛАНАРНИМИ ДЕФЕКТАМИ, РІЗНООПІРНІСТЬ