Конференції

Функціональне комбіноване біопокриття на сплаві ВТ-6

 
І.О.Подчерняєва,
 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
І.В.Уварова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/892

Анотація

Встановлено, що внаслідок електрохімічного окиснення електроіскрових (ЕІЛ) покриттів з інтерметаліду ТіАl3 та нітридної кераміки системи ТіN—3АlN в 3%-ному розчині NaСІ на їх поверхні формується нанорозмірна окалина на основі оксидів титану різного складу — з переходом від вищих до нижчих оксидів титану в напрямку до основи. При цьому найбільший ефект опору корозії виявляє інтерметалідне покриття, що підтверджується відповідними поляризаційними кривими анодного окиснення та пошаровим кількісним оже-аналізом захисних плівок оксидів титану та алюмінію. Одержано комбіноване біопокриття за схемою: ЕІЛ-покриття ТіАl3 на сплаві ВТ-6-ЕХО в 3%-ному розчині NaСl-обмазка гідроксиапатиту—подальше лазерне оплавлення. Методом енергодисперсійного рентгеноспектрального аналізу виявлено широку зону адгезійної взаємодії на міжфазній границі ЕІЛ-покриття-ГАП, що узгоджується з поступовою зміною мікротвердості у цій зоні. Отримане покриття характеризується високою міцністю зчеплення з основою та біосумісністю з кістковою тканиною.


ГІДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦІЮ, ІНТЕРМЕТАЛІД TIAL3, КОМБІНОВАНЕ БІОПОКРИТТЯ, НІТРИДНА КЕРАМІКА ТІN—3АLN, СПЛАВ ВТ-6