Конференції

Порошкова технологія виготовлення елінварів типу 44НХТЮ

 
В.І.Ульшин,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/897

Анотація

Досліджено густину та пористість кінцевих заготовок елінварного сплаву типу 44НХТЮ, виготовлених за методами порошкової технології, струменевого формування, електронно-променевого переплаву. Встановлено, що найбільш перспективними є технології струменевого формування і спікання порошків у твердій фазі у вузькому інтервалі температур передплавлення. їх можна застосовувати для одержання заготовок і виробів, які за густиною та пористістю близькі до литого сплаву, але із суттєво підвищеним виходом придатного металу.


ГУСТИНА, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИЙ ПЕРЕПЛАВ, ЕЛІНВАРНИЙ СПЛАВ, ЗАТВЕРДІННЯ, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШКОВА ТЕХНОЛОГІЯ, СТРУМЕНЕВЕ ФОРМУВАННЯ, ТВЕРДОФАЗНЕ СПІКАННЯ