ОКСИДНІ НАНОМАТЕРІАЛИ З ВЛАСТИВОСТЯМИ, ЯКІ ВІДСУТНІ В ОБ'ЄМНИХ ОКСИДАХ (ОГЛЯД АВТОРА)

  
В.В.Хист,
 
А.Н.Морозовська
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/907

Анотація

Сегнетоелектрична фаза може бути наведена в нанодротах сильним поверхневим натягом, присутнім під їх викривленою поверхнею в оксидах типу BaO, EuO і Er2O3, несегнетоелектричних в об'ємах. Аналітичні розрахунки, виконані в рамках теорії Ландау–Гінзбурга–Девонширу, показали, що нанодроти BaO можуть бути сегнетоелектричними при кімнатній температурі. Недоповані наночастинки віртуальних сегнетоелектриків SrTiO3 і KTaO3, що не містять ніяких магнітних іонів, можуть стати феромагнітними навіть при кімнатній температурі завдяки властивій наноструктурам присутності нового типу магнітних дефектів, а саме кисневих вакансій. Було показано, що нанорозмірні дроти і трубки EuOxSr1–xTiO3 є новими мультифероїками з потрійною сегнетоеластичною–сегнетоелектричною–феромагнітною фазою, котра становить інтерес для фундаментального дослідження і можливих застосувань. Сподіваємося, що наші передбачення стимулюватимуть експериментальні дослідження нанорозмірних бінарних оксидів і перовськітів.


БІНАРНІ ОКСИДИ, НАНОДРІТ, ПЕРОВСЬКІТИ, ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ, СЕГНЕТОЕЛАСТИЧНА ФАЗА, СЕГНЕТОЕЛАСТИЧНА–СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНА–ФЕРОМАГНІТНА ФАЗА