Єлісєєв Євген Анатолійович


Наукові інтереси

  • Вивчення властивостей сегнетоелектричних наноматеріалів.
  • Автор понад 200 наукових праць, опублікованих у провідних міжнародних виданнях, зокрема таких як «Science» і «Physical Review Letters». Має одні з найвищих наукометричних показників у Scopus серед науковців України: індекс Хірша 34, 3512 цитувань, 191 документ (станом на березень 2017 року).
  • У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості діелектричних властивостей та фазових діаграм сегнетоелектричних плівок та релаксорів» (науковий керівник М. Д. Глинчук).
  • Докторську дисертацію захистив 2009 року на тему «Розмірні ефекти полярних та діелектричних властивостей сегнетоелектричних наноматеріалів».
  • Значна частина праць опубліковані у співавторстві з Г. М. Морозовською, яка вивчає сегнетоелектрики у Інституті фізики НАН України.

Наукові відзнаки

  • Лауреат премії «Лідер науки України 2016. Web of Science Award»
  • Премії НАН України імені В. Є. Лашкарьова (2012).
  • Двічі поспіль, протягом 2011 і 2012 років, отримував Стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Публікації