ПРОЕКЦІЇ ПОВЕРХОНЬ ЛІКВІДУСУ ТА СОЛІДУСУ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Er2O3

  
Л.М.Лопато,
 
М.С.Глабай
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/918

Анотація

Вперше методами фізико-хімічного аналізу вивчено фазові рівноваги при кристалізації сплавів в системі Al2O3–HfO2–Er2O3 і на їх основі побудовано проекції поверхонь ліквідусу і солідусу діаграми стану на площину концентраційного трикутника, а також діаграму плавкості та схему кристалізації сплавів. Встановлено, що взаємодія в системі носить евтектичний характер. Потрійних сполук та помітних областей твердих розчинів на основі компонентів чи подвійних сполук в системі не виявлено.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ЕРБІЮ