ОСОБЛИВОСТІ ДИСПЕРГУВАННЯ І КАРБІДІЗАЦИІ ПОРОШКУ ТИТАНУ ПРИ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНІЙ ОБРОБЦІ

О.Н.Сизоненко,
  
Е.І.Тафтай,
 
А.Д.Зайченко,
 
Е.В.Липян,
 
А.С.Торпаков,
 
А.А.Жданов,
 
Н.С.Присташ
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/931

Анотація

Досліджено вплив високовольтного електричного розряду в суспензії порошку титану у вуглеводневій рідині на диспергування та інтенсивність утворення карбіду титану. Експериментально встановлено залежність кількості дрібнодисперсного карбіду титану, що утворився, від щільності струму в каналі розряду. Середній діаметр частинок порошку після обробки з питомою енергією Wпит = 1,3 МДж/дм3 за різних щільностей струму в каналі розряду зменшується з вихідного ~1000 мкм до <1 мкм. Збільшення щільності струму в каналі з 0,08 до 0,56 кА/мм2 (при однаковій питомій енергії Wпит = 1,3 МДж/дм3) призводить до збільшення виходу карбіду титану з 32 до 57%.


ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД, ВУГЛЕВОДНЕВА РІДИНА, КАРБІД ТИТАНУ, ПИТОМА ЕНЕРГІЯ, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, СИНТЕЗ, ЩІЛЬНІСТЬ СТРУМУ