ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ Ti–Dy–Al В ОБЛАСТІ Ti–TiAl–DyAl2–Dy ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/963

Анотація


ДІАГРАМА СТАНУ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ