ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ - ТРУДНОЩІ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ

Л.І.Чернишев,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/966

Анотація

Представлено короткий огляд поточного стану порошкової металургії, зроблений на щорічному Європейському конгресі з порошкової металургії у вересні 2012 року (Базель). Особливу увагу приділено технологіям, що довели свої переваги у період економічної кризи. До них належать гаряче ізостатичне пресування, інжекційне формування порошків. Велику увагу акцентовано на технології одержання виробів точної форми. У цій галузі в майбутньому очікується активне використання систем тривимірного автоматичного конструювання і виготовлення, а також контрольованого спікання й тестування на всіх етапах виробництва. При цьому можливі варіанти використання так званого адитивного виготовлення, до якого можна віднести: лазерне осадження металу; селективне лазерне плавлення; електронно-променеве плавлення; дугове осадження.


ВИПУСК ПОРОШКІВ, ГАРЯЧЕ ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ПЛАВЛЕННЯ, ІНЖЕКЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ, ЛАЗЕРНЕ ОСАДЖЕННЯ, ТРИВИМІРНЕ АВТОМАТИЧНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ТРИВИМІРНЕ АВТОМАТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ