Конференції

ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАГНІТОАБРАЗИВНИХ ПОРОШКІВ З ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ

В.В.Непомнящий,
  
С.М.Волощенко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/976

Анотація

Запропоновано магнітоабразивні порошки, одержані методом механічного змішування порошків заліза й абразивів (електрокорунд, карбіди силіцію та ванадію) у присутності поверхнево-активних речовин (олеїнової кислоти) та клеючих органічних сполук (епоксидних смол). Вміст поверхнево-активних речовин та клеючих матеріалів не перевищував 8–10%. Досліджено вплив вмісту абразиву в складі композиційного порошку на його магнітні властивості. Визначено різальну здатність магнітоабразивного матеріалу та шорсткість обробленої поверхні залежно від виду абразиву. Шорсткість Ra = 0,08–0,12 мкм для сталі 45 з твердістю HRC = 44–46 досягнуто при використанні абразиву Fe–50% SiC.


АБРАЗИВ, МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ, МАГНІТОАБРАЗИВНІ ПОРОШКИ, РІЗАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, ШОРСТКІСТЬ