Конференції

ОЦIНКА ВПЛИВУ МIЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДIЇ НА МIЦНIСТЬ НЕСПЕЧЕНОЇ ПРЕСОВКИ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/977

Анотація

Проведено огляд сучасних підходів до розрахунку компоненти міцності пресовок, що забезпечується силами Ван дер Ваальса (σВВ). Для порошків металів Al, Zn, Cu, Ni, Mo та неметалу FeSi розраховано відповідні компоненти (σВВ), а також експериментально визначено міцність пресовок на розрив (σвн.ср). Порівняння співвідношень σвн.ср / σВВ показало: для розпиленого порошку цинку величини σвн.ср та σВВ — одного порядку; для розпиленого порошку міді σВВ > σвн.ср, для більшості порошків з розгалуженою формою частинок σвн.ср більше σВВ на 2–3 порядки; для пластинчастих металів σвн.ср більше σвн.ср на 1–2 порядки. Cуттєва різниця між значеннями σвн.ср і σВВ пояснюється впливом форми частинок та утворенням механічного зачеплення або заклинення частинок при їх ущільненні. Встановлено, що для прогнозування величини міцності пресовки необхідно враховувати як форму частинок (або відносну насипну густину порошку), так і температурні умови формування.


ВІДНОСНА НАСИПНА ГУСТИНА, МІЦНІСТЬ ПРЕСОВКИ, ПОРОШКИ, СИЛИ ВАН ДЕР ВААЛЬСА, ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ, ФОРМА ЧАСТИНОК