Конференції

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПІДКЛАДКИ НА ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ, СТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ. II. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/980

Анотація

Вивчено взаємозв"язок температури легування, ступеню неоднорідності покриття та температури катодних плям. Показано, що процес формування електроіскрових покриттів проходить в області катодних плям, внаслідок чого температура підкладки істотно впливає на процес легування. Представлено елементарну модель, яка пов"язує температуру катодних плям з температурою легування і ступенем неоднорідності покриття. На основі цієї моделі проведено оцінку температури катодних плям та її залежності від режиму легування.


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, КАТОДНІ ПЛЯМИ, КАТОДНІ СТРУМЕНІ, ТЕМПЕРАТУРА ПІДКЛАДКИ