Функціональні біо- та наноматеріали медичного призначення

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Автори: С.В.Горобець, О.Ю.Горобець, П.П.Горбик, І.В.Уварова

У монографії наведено загальні характеристики біо- та наноструктурних об'єктів, медико-біологічні підгалузі нанотехнологій, основні напрями біо- і наномедицини, яка застосовує результати цих технологій у медичному приладобудуванні при створенні різних пристроїв та препаратів, а також для обробки контрольних даних про стан здоров'я та для діагностики. Визначено місце біо- і наноматеріалів у загальному матеріалознавстві, сформульовано головні вимоги до них, схарактеризовано основні концепції та методології хімічного конструювання магніточутливих нанокомпозитів із багаторівневою ієрархічною архітектурою та функціями медико-біологічних нанороботів, а також явища біомагнетизму і роль біогенних магнітних наночастинок. Йдеться, крім того, про широкий спектр застосування магнітних технологій, і в т.ч із використанням природних магнітних властивостей живих організмів і впливу їхніх власних магнітних полів на біохімічні процеси, мембранне транспортування та міжклітинну взаємодію, які відбуваються у цих організмах. Монографія розрахована на широке коло науковців, інженерів-практиків, викладацький корпус, студентів, аспірантів та докторантів профільних ВНЗ, які спеціалізуються у різних галузях матеріалознавства і застосування біо- і наноматеріалів у медицині.

Повний текст монографії

Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 480 с.