Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Про температурну залежність коефіцієнта дифузії

Фірстов С.О., Саржан Г.Ф.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1710

Показано, що відхилення залежності коефіцієнта дифузії від температури від арреніусівської залежності D(T) зумовлено нелінійним характером зміни сил зв’язку в матеріалі і, відповідно, енергії активації дифузії. В підтвердження цього для цирконію та ванадію побудовано теоретичні залежності коефіцієнта дифузії від температури, які співпадають з експериментальними даними. Повний текст


ДИФУЗІЯ, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ ДИФУЗІЇ, КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014 , #20 , C.71-75


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн