Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Вплив динамічної рекристалізації на напруження плину під час деформації сплавів на основі Ti—Si—Al—Zr

Бродніковський Д.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1718

На сплавах системи Ti—Si—Al—Zr досліджено вплив наявності частинок силіциду на протікання динамічної рекристалізації. Вивчено вплив умов деформації на її механізм та структуру, що формується. Показано, що наявність частинок силіциду зміцнює сплав майже у 2 рази в температурному інтервалі 20—600 °С, сприяє протіканню динамічної рекристалізації при більш високих температурах і подрібненню зеренної структури. Різке знеміцнення сплавів з частинками силіцидів вище 600 °С пояснюється зміною механізму деформації. Наявність всіх рис деформування в умовах надпластичності свідчить про зростання вкладу у деформацію зернограничного прослизання. Повний текст


ДЕФОРМАЦІЯ, ДИНАМІЧНА РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ, ПРОЦЕСИ ЗНЕМІЦНЕННЯ, РОЗМІР ЗЕРЕН, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ, ТВЕРДІ ЧАСТИНКИ ДРУГОЇ ФАЗИ, ШВИДКІСТЬ ДЕФОРМАЦІЇ

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014 , #20 , C.138-144


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн