Імітаційна модель насипки часток порошків та її використання при розробці технології приготування шихти карбідосталі

В.Д.Рудь,
 
В.В.Сергєєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2006, #8
http://www.materials.kiev.ua/article/1834

Анотація

Наведена схема алгоритму та описана програма її реалізації для імітаційного моделювання укладки дисперсних порошкових матеріалів. Модель описує укладку моно- та полідисперсних систем. Модель використана для дослідження укладки часток карбідосталі – мілких, які імітують карбідні частки, і трьох фракцій більш крупних, які імітують частки металу. Встановлені види дефектів укладки. Дані рекомендації по їх ліквідації.