Конференції

Особливості структури гарячештампованої карбідосталі “швидкорізальна сталь-карбід титану”

 
І.Д.Мартюхін,
  
Г.Г.Сердюк,
 
В.М.Ткач
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1844

Анотація

Вивчено структуру карбідосталі Р6М5К5-20 % TiC, отриманої за технологією гарячого штампування порошкових заготовок. На відміну від спечених карбідосталей вона не має перехідної кільцевої зони в місцях контуру карбідного зерна з металом-основою. Структура матричного сплаву дрібнодисперсна, має текстуру зерен у напрямку, перпендикулярному зусиллю штампування.