Стандартизація вуглецевих нанотрубок

 
Г.Г.Сердюк,
 
І.Ю.Павлиго
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/1863

Анотація

Розвиток виробництва та розширення реалізації нанопродукціі, зокрема, вуглецевих нанотрубок, обумовлюють необхідність створення стандартних зразків та методик оцінювання споживчих властивостей, якості та безпечності такої продукції. У статті розглянуто 9 міжнародних стандартів щодо вуглецевих нанотрубок.