Конференції

Наноструктурне матеріалознавство

№ 1 2015 рік

Зміст

Т.М.Павлиго, Г.Г.Сердюк, І.Ю.Павлиго
Стандартизація вуглецевих нанотрубок
93