Вплив густини на оброблюваність низьколегованої сталі Fe–C–Mo, виготовленої методами порошкової металургії, під час поверхневого шліфування

Кандавел Танджавур Крішнамурті,
 
Паннеерсельвам Тангавел*,
 
Мохамед Мустхак Хаджамаїд
 

School of Mechanical Engineering, Shanmugha Arts, Science, Technology and Research Academy (SASTRA Deemed to be University), Thanjavur , Tamil Nadu, 613 401, Індія
tpansel@mech.sastra.edu
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3387

Анотація

Низьколегована сталь, отримана методами порошкової металургії (ПМ), широко застосовується в автомобільній індустрії та промисловому машинобудуванні для виготовлення різномантіних компонентів. Унікальною особливістю матеріалів, отриманих методами ПМ, є ущільнення в процесі деформації, що значно підвищує механічні властивості готових виробів. Ступінь оброблюваності визначає поведінку матеріалу під час роботи з ним. Поверхневе шліфування є одним із традиційних процесів фінальної обробки матеріалу, який забезпечує чистоту поверхні та вузький діапазон розмірів оброблюваних деталей. Додавання молібдену до низьколегованої сталі підвищує механічну міцність та оброблюваність завдяки властивостям, притаманним легуючому елементу. Відтак, увагу цієї експериментальної роботи зосереджено на дослідженні впливу ущільнення на оброблюваність спеченої низьколегованої сталі Fe–0,5% C–2% Mo. В процесі дослідження один зразок залишили у спеченому стані, а чотири інші ущільнювали до різних ступенів способом одноосьового компактування. При цьому максимальну густину пресовки визначали за появою бічних тріщин на поверхні під час поступового осьового навантаження. Три спечені пресовки з легованої сталі піддавали холодному деформуванню способом поступового застосування трьох проміжних одноосьових навантажень. Густину спечених та деформованих зразків вимірювали гідростатичним зважуванням (за Архімедом). На спечених та деформованих зразках проводили поверхневе шліфування при сталих параметрах обробки. Після цього вимірювали значення шорсткості поверхні та твердості. Встановлено, що збільшення густини покращує якість поверхні та твердість зразків. Також було проаналізовано мікроструктуру та морфологію поверхні шліфованих зразків.


НИЗЬКОЛЕГОВАНА СТАЛЬ, ОБРОБЛЮВАНІСТЬ, ПОВЕРХНЕВЕ ШЛІФУВАННЯ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ., ЩІЛЬНІСТЬ