Молекулярно-динамическое моделирование процессов формирования локальных наноструктур с помощью сфокусированного атомного пучка

В.М.Самсонов,
 
М.Ю.Пушкарь
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2006, #39
http://www.materials.kiev.ua/article/110

Анотація

Розроблено комп"ютерну програму, що відтворює нову технологію одержання локальних наноструктур (острівців) на твердих поверхнях методом конденсації атомів із сфокусованого молекулярного пучка нанорозмірного перерізу. На прикладі систем Lennаrd-Jons досліджено вплив ряду керуючих параметрів (енергії пучка, температури підкладки та ін.) на структуру і морфологію острівців. Формування германієвих острівців на поверхні моно- кристалічного кремнію моделювалося з використанням специфічних колективних потенціалів (Stillinger-Weber та Tersoff)