Исследование равновесных и вязкоупругих свойств многокомпонентных силикатосодержащих расплавов

Г.Ф.Горбачев,
 
С.Г.Иваницкий,
 
Ю.Н.Чувашов
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2006, #39
http://www.materials.kiev.ua/article/116

Анотація